BÊN GIÒNG SÔNG NI LIÊN

NGHIÊM XUÂN CƯỜNG

 

Bên giòng sông Ni Liên,

Trước đôi bờ sinh - diệt,

Bên giòng sông Ni Liên,

Giữa sinh tử luân hồi.

 

Chân người đi không ngơi

Những bước đầy an lạc

Nhân loại đang chơi vơi

Giữa muôn đường trầm luân

 

Sông sâu kia mấy khúc

Đời phù du bao ngày

Bồng bềnh tựa sương khói

Như mây chiều nhẹ bay

 

Vượt dặm ngàn chân bước

Lòng từ bi chẳng màng.

Đạo Vàng, Bậc Tỉnh Thức

Truyền về cho muôn sinh

 

Bên giòng sông Ni Liên

Trước đôi bờ sinh - diệt

Nhân loại bao hân hoan

Mưa pháp ban ân lành

 

Bên giòng sông Ni Liên

Trước đôi bờ oan nghiệt

Cuộc đời trôi, trôi nhanh

Giữa nắng vàng mênh mông

 

Nghiêm Xuân Cường

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008