CÕI THÊNH THANG

LÊ BÍCH SƠN

Trở lại rừng xưa nhìn lá rụng

Lên non xanh ta tắm gội mây ngàn

Về với biển nghe sóng, gió hát lời kinh tự tại

Nhặt nắng vàng ta trải lối… thênh thang

 

Ai quyền thế ngăn được dòng lá rụng ?

Kẻ cướp nào cướp được ánh trăng mơ ?

Gió vẫn thổi, biển ngày đêm gợn sóng…

Góp mây ngàn ta kết những vần thơ

 

… là hạt bụi trong thế giới ba ngàn dong ruổi

Đường ta ta cứ thênh thang

Ai đâu ngăn được gió trăng cõi lòng

Cuộc đời vốn dĩ là "Không"

Nhớ-quên, thương-ghét mặc lòng thế nhân!

 

LÊ BÍCH SƠN

Ấn Độ, tháng 10 năm 2003

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008