HÒA THƯỢNG THÍCH GIẢI AN

MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

 

I/ THÂN THẾ

       Hoà Thượng Thích Giải An, Thế danh Nguyễn Hòa, Pháp danh Như Bình, Hiệu Huyền Tịnh. Ngài sinh ngày thứ năm, 23/7/1914, ( tức 1/6 Giáp Dần ) Phật lịch 2458, tại xã Nghĩa Hà, huyện Tý Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Song thân ngài là cụ Ông Nguyễn Văn Âu và cụ Bà Phạm Thị Bàn.

 

II/ XUẤT GIA HỌC ÐẠO

       Thiếu thời, Ngài thường theo song thân đến lễ Phật, nghe pháp tại chùa Thọ Sơn, sớm ảnh hưởng đến sinh hoạt Phật giáo, song thân Ngài ngỏ ý thỉnh cầu Hòa Thượng cho Ngài được xuất gia tu học, thể theo nguyện vọng sở tâm trong sáng của Ngài, thuở ấy Ngài vừa tròn 6 tuổi. Vốn sẵn túc duyên, Ngài đã được Hòa Thượng Thích Khánh Tín thân truyền Tam quy Ngũ giới với pháp danh Như Bình, hứa khả cho xuất gia tu học, nhân ngày vía xuất gia của Ðức Từ Phụ, 8/2 Ðinh Mão 1927. Ngài chính là trưởng pháp tử của Hòa Thượng Khánh Tín.

       Ngài được Hòa Thượng cho thọ giới Sa Di vào ngày 14/4 Mậu Thìn, (tức 01/06/1928) ban cho pháp tự Giải An theo truyền thống mật truyền ấn tâm của Thiền phái Lâm Tế.

       Nhận thấy chí tu học, sáu thời thiền tịnh tinh nghiêm, khả dĩ tiến xa đạo nghiệp, Ngài được phép Bổn Sư cho làm giới tử cầu thọ Tỳ Kheo Bồ Tát Giới tại đại giới đàn chùa Phước Sơn, huyện Bồng Sơn, tỉnh Bình Ðịnh, vào ngày 19/6 Quý Dậu 1933, do danh tăng Ðại Lão Tường Quang làm Ðường đầu Hòa Thượng. Ðây chính là thời điểm quyết định ý chí phát túc siêu phương của Ngài.

Như thế Ngài được hệ truyền thừa Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 41.

       Năm Ất Hợi, 1935 Ngài nhập chúng tu học tại chùa Bích Liên, dưới sự chỉ giáo, giáo thọ của Hòa Thượng Chơn Giám - Ðạo Quang, đương kim chủ bút tờ báo Từ Bi Âm. Ðược Hòa Thượng ban cho đạo hiệu Huyền Tịnh.

 

III. HÀNH ÐẠO

       Từ những năm 1940 du hóa Nam Phương, cùng Hòa Thượng Bích Liên hoằng hóa Phật Pháp ở tỉnh miền Nam như Bà Rịa, Trà Ôn, Bến Tre .........

       Năm 1944 trở về Quảng Ngãi nhận Trụ Trì cổ tự danh thắng Thiên Bút.

       Năm 1945 Ngài tham gia Phật giáo cứu quốc thuộc Liên Khu 5.

       Năm 1950 Ngài lại tiếp tục du phương cầu học tại các Phật Học Ðường Báo Quốc, Linh Quang của Phật Giáo Huế.

       Những năm 1951 Ngài tham học tại Miền Bắc.

       Năm 1953 ngài trở về Quảng Ngãi, khai sơn chùa Linh Sơn tại Ðèo Eo Gió Nghĩa Hành. Sau đó khai sơn chùa Phú Long tức chùa Phú Văn ngày nay.

       Năm 1954 Giáp Ngọ trụ trì chùa Tỉnh Hội PG Quảng Nam - Ðà Nẵng.

       Từ năm 1955-1957 Ngài đã cùng HT Huyền Tôn, thành lập Giáo Hội Tăng Già và hội Phật Học Tỉnh Quảng Ngãi. Cố HT liên tục mấy nhiệm kỳ làm Trị Sự Trưởng GH Tăng già và kiêm nhiệm Hội Trưởng Hội Phật Quảng Ngãi.

       Năm 1957 Ðinh Dậu, chính thức trụ trì chùa Tỉnh Hội Phật Giáo Quảng Ngãi, kiêm nhiệm các chức vụ Hội trưởng, Hội phó BTS tỉnh hội Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi, Ngài đã cùng Ban Trị Sự tỉnh khởi công xây cất chùa Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi, văn phòng Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi hiện nay.

       Năm 1963 bùng nổ cuộc đấu tranh chống chế độ gia đình trị Ngô Ðình Diệm kỳ thị tôn giáo, Ngài là người lãnh đạo Tăng Tín Ðồ Quảng Ngãi trực diện đấu tranh với chế độ độc tài cho đến ngày thành công mỹ mãn.

       Năm 1964 Ngài là thành viên của hội đồng Trung Ương GHPHVNTN.   Năm 1964 cũng là năm Ngài khai sơn Thọ Sơn tịnh thất tại Tư Nguyện Quảng Ngãi.

       Năm 1966 Ngài chứng minh đạo sư của GHPGVNTN Quảng Ngãi.

       Năm 1967, Kỷ Mùi khai sơn chùa Từ Quang.

       Năm 1969 Ngài nhập thất Thiền Quán trì tụng Hoa Nghiêm, Ðại Bát Nhã.

       Năm 1975 Ngài là Trị Sự Trưởng nhiều nhiệm kỳ của BTS Phật giáo Quảng Ngãi.

       Với Ðạo phong giới Ðức Thanh Tịnh Ngài luôn là hình ảnh sáng chói là bậc đạo mô phạm cho Tăng tín đồ quy ngưỡng.

 

IV. VIÊN TỊCH

       Sau một thời gian lâm trọng bịnh, mặc dù Giáo hội và môn đồ cùng các y Bác Sĩ bệnh viện Ða Khoa tỉnh Quảng Ngãi tận tâm chữa trị, nhưng vì tuổi già sức yếu, Hòa Thượng đã an nhiên viên tịch tại chùa Từ Quang vào lúc 3 giờ 15 phút ngày 20/01 Năm Quý Mùi, nhằm ngày 20/02/2003. Trụ thế 90 năm, 70 hạ lạp.

       Phật giáo Việt Nam từ nay vắng bóng một bậc tôn sư lương đống. Nhưng mãi mãi còn đây hương thơm đạo đức và oai nghi thánh hạnh của Ngài, như cố Ðại Lão Hòa Thượng Thích Kế Châu pháp hữu của Ngài đã từng đề tặng:

Mích vô sở đắc giải an tâm

Hà luận cao đê thiển phục thâm

Tánh hải như bình trừng diện trạm

Từ Quang chiếu triệt chấn trào âm.

( Tâm an được cái không cầu )

Thấp cao không luận nông sâu miễn bàn

Lắng trong biển tánh huy hoàng

Từ Quang chiếu rọi dậy vang âm triền.


      
Môn Đồ Pháp Quyến

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008