HÀNH TRANG GỞI BẠN

-Khuyết danh-

 

Hành trang tôi gửi bạn lên đường

Chiến đấu mê lầm giặc sắc hương

Áo bào GIỚI LUẬT gìn thân ý

Thường mặc bên mình đỡ gió sương.

 

Hành trang tôi gửi bạn đi xa

Chiến đấu não phiền của chúng ma

Là đây THIỀN ĐỊNH châu như ý

Giúp bạn bình tâm vượt nẻo tà.

 

Hành trang tôi gửi bạn lên thuyền

Gióng buồm vượt sóng chướng, muôn duyên

Là đèn TRÍ TUỆ soi si ám

Bờ kia giác ngộ được bình yên.

 

Hành trang tôi gửi bạn vào đời

Sống giữa yên ba, mấy cuộc chơi

Là hoa ĐỨC HẠNH thơm muôn hướng

Chuyển hóa nhân sinh mãi lệ rơi !

 

Hành trang tôi gửi bạn tình thương

Tỏ rạng chân trời ánh thái dương

Đi đi bạn hỡi! thường TINH TẤN

Để cho chánh pháp đượm muôn phương.

 

 

Chân thành cảm ơn Đạo hữu Hanh-Nguyen đã gởi bài thơ này đến trang nhà !  

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008