ANH VỀ NHỚ MẸ XIẾT BAO

Lâm Như Tạng

 

Ánh trăng từ độ ba ngàn

Sao mai cũng độ mây tan giấc sầu

Đỉnh cao cao mấy thiên thu

Soi ra bến giác cõi hư cũng về

o0o

Lòng không buồn úa phòng the

Em ơi chốc đã sao khuya gọi đò

Anh đi mây cũng đuổi theo

Ngựa non dấu cỏ thêm gầy tiếc thương

o0o

Từ nay trong chốn mù sương

Heo mây hốc núi chim thường đưa canh

Thì ra từ ấy vô minh

Gốc xuôi xuôi bước hành trình từ đây

o0o

Ngược về sanh tử đổi ngày

Em ơi có nhớ tình nầy quẩn quanh

Thì ra hơi loạn tàn canh

Thì ra gió chướng thổi danh nghiệp nào

o0o

Anh về nhớ mẹ xiết bao

Cánh hoa trước gió gởi trao phận người

Bước chân sen cũng sáng ngời

Ngón tay như búp hoa trời ngát hương.

 

 

Mùa Phật Đản

Lâm Như Tạng

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008