NHỮNG CON SỐ…

LÊ BÍCH SƠN tổng hợp

 

* Theo Tuần báo Giác Ngộ, số ra ngày 04-09-2003:

          Hiện nay Phật giáo Việt Nam có 38.866 Tăng Ni (gồm 28.365 tu sĩ Bắc tông, 8.147 tu sĩ Nam tông*, 2.354 tu sĩ Khất sĩ). Số tự viện Phật giáo chính thức lên đến 14.401 ngôi tự viện (gồm 12.036 tự viện PG Bắc tông, 539 tự viện Nam tông**, 361 tịnh xá, 467 tịnh thất, và 998 Niệm Phật đường).

 

* Theo báo Bình Định, số ra ngày 23-11-2003:

         Toàn tỉnh Bình Định có trên 283 ngôi chùa PG Bắc Tông, 21 Tịnh xá, 6 Tịnh thất, 30 Niệm Phật đường. Tăng ni Phật giáo Bình Định lên đến hơn 1.000 vị (gồm 426 vị Tỳ kheo, 116 vị Tỳ kheo ni, 297 vị Sa di, 85 vị Thức xoa, 133 vị Sa di ni). Hiện nay đơn vị Phật giáo Bình Định có 8 Tăng ni sinh du học tại Ấn Độ, 2 Tăng sinh du học tại Trung Quốc.

          Trường Trung cấp Phật học Bình Định đã và đang đào tạo:

- Khóa I (1992-1996) 139 Tăng ni sinh (65 Tăng + 74 Ni).

- Khóa II (1996-2000) 171 Tăng ni sinh (97 Tăng + 74 Ni).

- Khóa III (2000-2004) 212 Tăng ni sinh (hiện đang học năm thứ III).

 

(*) Trong số các tu sĩ Nam tông, có 650 tu sĩ người Kinh (450 Tỳ kheo và 200 Tu nữ) và 7.497 tu sĩ người Khmer.

(**) 60 chùa người Kinh và 479 chùa Khmer.

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008