NHỮNG ĐIỀU LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI

 

Phật dạy:

Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình.

Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại.

Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá.

Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị.

Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình.

Tội lỗi lớn nhất của đời người là lừa dối mình.

Điều đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti.

Điều đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã.

Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng.

Tài sản lớn nhất của đời người là trí tuệ.

Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm.

Lễ vật lớn nhất của đời người là sự khoan dung.

Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết.

An ủi lớn nhất của đời người là bố thí.

 

 

THE FOURTEEN TEACHINGS OF THE BUDDHA

 

      1 - The greatest enemy in life is the self

      2 - The greatest ignorance in life is deceit

      3 - The greatest failure in life is vanity

      4 - The greatest tragedy in life is jealousy

      5 - The greatest error in life is to lose oneself

      6 - The greatest crime in life is disloyalty to parents

      7 - The greatest pity in life is self-belittlement

      8 - The greatest pride in life is recovering from failures

      9 - The greatest bankruptcy in life is hopelessness

      10 - The greatest wealth in life is health and wisdom

      11- The greatest debt in life is affection and love

      12 - The greatest gift in life is acceptance and forgiveness

      13 - The greatest weakness in life is lack of awareness

      14 - The greatest consolation in life is charity

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008