Thăm Lại Mai Am

Huỳnh Mạnh Tiên

 

 
con nhện núi
con nhện nhỏ
an trú trong lòng vỏ dẻ đồi chùa
 

 
đi tìm nụ cười thầy xưa
tôi tan vào thời kinh trưa
 

 

thưa rừng
              thưa trúc
                            thưa đồi :
                                        ngươi nhỏ hơn vỏ dẻ

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008