THƠ KHÔNG ĐỀ…

 

THANH SƠN

 

Trăm năm trước thì ta chưa gặp

Trăm năm sau biết gặp lại không?

Cuộc đời sắc sắc không không

Thôi thì… hãy sống hết lòng với nhau!

 

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008