TÔNG PHÁI TỪ TẾ PHẬT GIÁO ĐÀI LOAN

ĐƯỢC CHÍNH THỨC HOẠT ĐỘNG TẠI

TRUNG HOA ĐẠI LỤC

 - Thích Giải Hiền -

(NCS. Tiến sĩ Chính Sách Hành Chính Giáo Dục)

 

Hội Từ Tế Phật Giáo Đài Loan do Ni trưởng chứng Nghiêm thành lập vào năm 1966 đến nay đã phát triển thành một trong bốn tông phái lớn của Phật Giáo Đài Loan. (1)

Tông phái Từ Tế có đài phát thanh & truyền hình Đại Ái, Trường Đại học Từ Tế, Trường Cao đẳng y tế Từ Tế, hệ thống trường mẫu giáo, tiểu học và Trung học Từ Tế, hệ thống gồm năm bịnh viện Đa khoa Từ Tế, Ngân hàng tủy sống lớn nhất Á Châu, các chi hội khắp Đài Loan và 45 nước trên thế giới với lượng tín đồ chính thức gần 4 triệu người. Hiện nay Tông phái Từ Tế là Tông phái Phật giáo tiếp nhận được nguồn tài chính quyên góp lớn nhất ở Đài Loan.

Trải qua thời gian 17 năm làm từ thiện như cứu trợ lũ lụt, hạn hán, động đất, khám bịnh phát thuốc, tặng vá ghép tủy, xây dựng làng Đại Ái cho người nghèo, xây dựng trường tiểu học, trường Trung học Đại Ái cho 20 tỉnh ở Trung Quốc Đại Lục. Sau 3 năm làm thủ tục xin phép ngày 11 tháng 3 năm 2008 vừa qua Tông phái Từ Tế đã chính thức nhận được giấy phép hoạt động trên toàn lãnh thổ Trung Quốc Đại Lục. Đây là tổ chức Tôn giáo ngoài Trung Quốc đầu tiên nhận được giấy phép này ở Trung Quốc. Như vậy Tông phái Từ Tế đã chính thức được quyền hoạt động, truyền bá Tông phái, thu nhận Tông đồ, quyên góp tài chính một cách hợp pháp trên toàn Trung Quốc Đại Lục.

Thông qua Cầu truyền hình, từ Đài Loan ni trưởng Chứng Nghiêm đã phát biểu trong buổi lễ nhận giấy phép rằng: “Tôi rất cảm động và biết ơn. Cám ơn chính phủ và những người dân nghèo toàn Trung Quốc. Các vị đã cho chúng tôi cơ hội để được phục vụ, cơ hội để dạy dỗ và khuyến phát tâm từ cho người dân Trung Quốc, cơ hội để nuôi dưỡng lòng Bồ Đề cho người dân Trung Quốc. Giúp người Trung Quốc thông hiểu được tình thương và tôn trọng lẫn nhau. Tôi mong mỏi sẽ khơi dậy được tâm từ của người dân Trung Quốc để thực hiện chương trình dùng nguồn tài chánh tại địa phương để giúp đỡ cho địa phương. Đây chính là sự cống hiến tích cực của tình thương.” (2)

Cũng trong buổi lễ này, Cư sĩ Lâm Bích Ngọc phó Tông chủ Tông phái Từ Tế đã trả lời phỏng vấn Đài truyền hình và nhấn mạnh: “Chúng tôi dùng bình thường tâm để tiếp nhận sự kiện này. Sau khi có giấy phép, hoạt động của chúng tôi không có gì khác trước đây, nơi nào có chúng sinh đau khổ, chúng tôi sẽ có mặt ở đó để cứu trợ” (3)

Trong cuộc họp “lưỡng hội”(4) vừa qua, chủ tịch Chính Hiệp toàn quốc Giả Khánh Lâm đã nhấn mạnh trong báo cáo chính trị là: “Đảng và  nhà nước Trung Quốc cần phải thông qua sức mạnh của các tôn giáo để thực hiện công cuộc xây dựng xã hội hài hòa”(5)

Tại Việt Nam Tông phái Từ Tế đã được cấp giấy phép hoạt động như là một tổ chức Từ thiện (6) và chỉ được hoạt động ở thành phố Sài Gòn và Hà Nội nên cũng gặp rất nhiều hạn chế.

Chính sách tôn giáo ở Trung Quốc đã dần được thay đổi cho phù hợp với xu hướng hòa nhập với thế giới. Xã hội dân chủ và văn minh phải được thiết lập trên tiền đề tôn trọng mọi xu hướng của xã hội cho một mục tiêu chung là mưu cầu đồng nhất và tôn trọng dị biệt để xây dựng một xã hội hài hòa làm nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Quốc Gia.

Hy vọng rằng mọi ly luận và thực tiễn ở Trung Quốc sẽ là điểm khởi phát cho những chính sách tốt đẹp ở Việt Nam chúng ta.

 

 

 

Chú Thích

(1)            Bốn Tông phái lớn của Phật Giáo Đài Loan là: Từ Tế, Phật Quang Sơn, Pháp Cổ Sơn và Trung Đài Thiền tự.

(2)            http: // www.waou.com.mo/detail.aps?id=26660

(3)            http: // www.waou.com.mo/detail.aps?id=26660

(4)            Lưỡng hội tức là Quốc hội (Đại biểu Nhân dân) và Chính Hiệp (Hội nghị Hiệp Thương Nhân Dân Trung Quốc tương đương Mặt trận tổ quốc ở Việt Nam)

(5)            http://www.waou.com.mo/detail.aps?id=26660

(6)            Giấy phép chỉ công nhận Từ Tế là tổ chức từ thiện đơn thuần nên không được có những hoạt động mang hình thức Phật Giáo

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008