XƯA LÀ GIỌT LỆ

PHẠM THIÊN THƯ

 

Lòng như bát ngát mây xanh
 Thân như sương tụ trên cành đông mai
 Cuộc đời - chớp lóe, mưa bay
 Càng đi, càng thấy dặm dài nỗi không
 Thân Tâm Bệnh - nghiệp trần hồng
 Lênh đênh trầm nguyệt, bềnh bồng phù vân
 Giam trong Tài, Mệnh, Giả, Chân
 Trăm năm hồ dễ một lần bay cao
 Đau lòng chuốt tiếng đàn nao
 Năm cung nước chảy lại chao phận mình
 Đời Kiều trải mấy nhục vinh
 Ngã, Nhân đã vượt, thế tình đã qua
 Đoạn trường sổ gói tên Hoa
 Xưa là giọt lệ - nay là Hạt Châu

 

 Phạm Thiên Thư

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008