Xuân Thiền
THÍCH GIÁC TẤN
 
Rộn ràng hoa nắng nhỏ
Xôn xao trước hiên thềm
Xuân về trên khóm cỏ
Trong khoảng trời xanh lơ.
 
Ô hay! xuân vừa đến
Lãng du theo tháng ngày
Sáng nay chợt trông thấy
Nụ hồng lất phất bay.
 
Sơn môn chiều chậm bước
Như lạc lối thiên đàng
Bảo xuân vừa đến ngỏ
Chú tiểu bỗng cười vang.
 
Mở lòng cùng trời đất
Thiền định vui núi mây
Thanh an tràng hạt niệm
Xuân về ai đâu hay.
 
Bình Định, xuân Giáp Thân - 2004
THÍCH GIÁC TẤN
 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008