Hoằng Pháp Là Bổn Phận - Lợi Sanh Là Lẽ Sống

Trí Tâm - Phổ Trí

 

Hằng năm, Thượng Tọa Thích Như Điển - Phương Trượng chùa Viên Giác Hannover Đức quốc - thường tổ chức một chuyến hoằng pháp sang Hoa Kỳ và Canada. Năm nay (2008) Thượng Tọa đã tổ chức chuyến đi từ ngày 11 tháng 3 năm 2008 đến ngày 13 tháng 5 năm 2008, trong 9 tuần lễ, gồm 9 nơi chính và khoảng 40 địa điểm phụ.

Phái Đoàn đi lần nầy gồm có: Hòa Thượng Thích Kiến Tánh - Giáo Thọ Tăng Ni Sinh chùa Viên Giác Hannover; Thượng Tọa Thích Như Điển - Phương Trượng chùa Viên Giác; Thượng Tọa Thích Đồng Văn (Ph. D. Trụ Trì chùa Tâm Giác München); Đại Đức Thích Giác Trí (Ph. D. Tăng Chúng chùa Viên Giác), Sư chú Hạnh Bổn (Tăng chúng chùa Viên Giác). Năm vị nầy đến từ Đức và Đại Đức Thích Viên Giác, tức Nhạc Sĩ Phi Long, trụ trì chùa Đôn Hậu, Na Uy. Từ Hoa Kỳ có các vị: Hòa Thượng Thích Thái Siêu (Ph. D. Trụ Trì chùa Bảo Tịnh); Thượng Tọa Thích Minh Dung (M.A. Trụ Trì chùa Quang Thiện); Thượng Tọa Thích Hạnh Tuấn (Ph. D. Trụ Trì chùa Trúc Lâm); Đại Đức Thích Hạnh Đức (Ph. D. Tăng chúng chùa Phật Đà); Đại Đức Thích Giác Hạnh (Ph. D. Trụ Trì chùa Tây Phương); Đại Đức Thích Thánh Trí (Tăng chúng chùa Quang Minh); Ni Sư Thích Nữ Minh Huệ (Ph. D. chùa Việt Nam); Cô Hạnh Trì (Ph. D. Tịnh Thất Hòa Bình). Đến từ Úc Châu có Đại Đức Thích Nguyên Tạng (Phó Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức).

 

 

Tại vùng Santa Ana và San Ontario Phái Đoàn đã thuyết giảng tại chùa Phổ Đà của Hòa Thượng Thích Hành Đạo; chùa Phật Tổ ở Long Beach (chùa do HT Thiện Thanh khai sơn, hiện do Thượng Tọa Thích Thiện Long trụ trì) và tại San Ontario chùa Quang Thiện (Thượng Tọa Thích Minh Dung trụ trì). Cả ba đạo tràng, suốt trong một tuần lễ từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 3 năm 2008 có khoảng 1.000 Phật Tử về nghe pháp. Tại Thiền Đường Ngọc Sáng tại thành phố Garden Grove của Đạo Hữu Quảng Hương, Phái Đoàn cũng đã thuyết giảng 2 đêm.

Tại miền Bắc tiểu bang California, vùng San Jose và Sacramento Phái Đoàn đã thuyết giảng tại chùa An Lạc (Ni Trưởng Thích Nữ Nguyên Thanh trụ trì); chùa Đức Viên (Sư Cô Thích Nữ Đàm Nhật trụ trì); chùa Quan Âm (Sư Minh Bảo trụ trì); chùa Đại Nhật Như Lai (Thượng Tọa Thích Thông Đạt trụ trì). Tất cả các chùa nầy Phật Tử được nghe pháp của Phái Đoàn giảng trong một tuần lễ từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3 năm 2008 độ 2000 người. Riêng tại Sacramento Đoàn đã thuyết giảng tại chùa Phổ Minh (Ni Sư Thích Nữ Như Phương Trụ Trì) và tại nhà hàng Andy Nguyễn của gia đình đạo hữu Quảng Hảo, Quảng Ngọc, Thượng Tọa Phương Trượng và Đại Đức Thích Nguyên Tạng đã giảng bằng tiếng Anh vào ngày 22 tháng 3 năm 2008 cho hơn 150 người Mỹ tham dự.

Về lại Fremont vào sáng ngày 24 tháng 3 năm 2008 tại Tịnh Thất Hòa Bình (do Sư Cô Hạnh Trì thành lập); Chư Tôn Đức Tăng Ni đã làm lễ đặt viên đá đầu tiên xây Bảo Tháp thờ Xá Lợi.
Từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 năm 2008 Phái Đoàn đã đến vùng Jacksonville thuộc Tiểu Bang Florida; nơi có chùa Hải Đức do Đạo Hữu Bác Sĩ Minh Quang làm Hội Trưởng. Suốt một tuần lễ tu học có độ 500 người tham dự và cuối khóa có tổ chức một giới đàn truyền thọ Bồ Tát Giới tại gia cho 50 giới tử. Đồng thời Đoàn cũng đã đến Gainesville để giảng pháp tại tư gia của Đạo Hữu Nguyên Hiền Trần Thị Lan.

Từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 7 tháng 4 năm 2008 Phái Đoàn đã giảng pháp tại Trung Tâm Tu Học Sariputtra ở thành phố Conroe, Tiểu Bang Texas, do Đại Đức Thích Hạnh Nguyện sáng lập. Đồng thời Phái Đoàn cũng đã đến Thiền Viện Minh Đăng Quang (do HT Thích Giác Nhiên khai sáng, hiện được Ni Sư Tường Liên trụ trì) để giảng pháp cũng như đến chùa Liên Hoa tại San Antonio (Đại Đức Thích Chúc Thiện Trụ Trì). Tất cả 3 nơi trên độ 500 Phật Tử tham dự.

Từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4 năm 2008 Phái Đoàn đã về chùa Hải Ấn tại Atlanta, nơi Ni Sư Thích Nữ Huệ Nghiêm trụ trì. Những khóa giảng đều bắt đầu vào buổi tối và riêng lễ Phật Đản cử hành vào ngày 12 tháng 4 năm 2008 có khoảng 300 người tham dự. Nhân dịp nầy Phái Đoàn cũng đã viếng thăm và thuyết giảng tại chùa Tây Phương - Gainesville, nơi Đại Đức Thích Giác Hạnh trụ trì. Tại đây đoàn cũng viếng thăm Tu Viện Trúc Lâm do Đại Đức Thích Tâm Hiền thành lập hơn một năm nay.

Ngoài ra quý Thầy trong Đoàn cũng đã đi Raleigh thuộc Tiểu Bang North Carolina để giảng pháp tại tư gia của Đạo Hữu Thị Phước và Đạo Hữu Thị Hạnh.

Tại Chicago Đoàn đã phải chia ra làm nhiều nhóm khác nhau để đi giảng pháp gần 10 Đạo Tràng khác nhau, từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 23 tháng 4 năm 2008. Chùa Trúc Lâm; nơi Thượng Tọa Thích Hạnh Tuấn trụ trì quy tụ rất đông Phật Tử tham dự suốt tuần lễ nầy (độ 500 người). Chùa Quang Minh, nơi Thượng Tọa Thích Minh Hạnh trụ trì cũng có nhiều buổi giảng pháp hằng đêm cũng như cuối tuần. Chùa Quan Âm, nơi Ni Sư Thích Nữ Trí Hân trụ trì cũng đã mời Đoàn đến giảng pháp vào ngày Chủ Nhật.

Chùa Phước Hậu tại Wisconsin, nơi Sư Cô Thích Nữ Giới Hương trụ trì cũng đã mời Phái Đoàn giảng pháp vào hai buổi tối trong tuần. Chùa Pháp Lâm tại Rockford do Sư Phước Trí trụ trì, đã mời Đại Đức Nguyên Tạng giảng pháp cũng như làm lễ tưởng niệm Thượng Tọa Abhinyana, một tăng sĩ Phật giáo gốc Anh, vốn là một ân nhân của người Việt tỵ nạn trong đầu những năm 80 tại các trại tỵ nạn ở Á Châu, Thượng Tọa đã viên tịch tại Queensland vào ngay 14-4-2008.

Tại Detroit, chùa Linh Sơn nơi Thượng Tọa Thích Trí Thường trụ trì vào mỗi tối cũng như cuối tuần đã có hơn 500 Phật Tử về chùa tu học cũng như Thọ Bát Quan Trai. Đồng thời Phái Đoàn cũng đã đến chùa Linh Sơn ở Windsor (Canada) nơi Thượng Tọa Thích Trí Thoát trụ trì giảng pháp; cũng như tại chùa Tịnh Tâm, do Sư Cô Thích Nữ An Hòa trụ trì, đã có rất đông đồng bào Phật Tử về tham dự, nghe pháp. Vào cuối tuần ngày 19 và 20 tháng 4 tại chùa Việt Nam ở St. Louis có khoảng 400 Phật Tử về nghe giảng pháp.

Từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 4 năm 2008 vừa qua Phái Đoàn đã đến chùa Phật Ân ở Minnesota để giảng pháp. Tại đây Đạo Hữu Trí Viên làm Hội Trưởng và đã tổ chức một lớp học thật chu đáo. Cuối tuần có khoảng 500 Phật Tử về chùa lễ Phật và nghe pháp. Vào ngày Thứ Bảy, Đoàn cũng đã đến St. Cloud thăm chùa Giác Lâm, nơi Sư Cô Tâm Phước trụ trì để giảng pháp. Tại đây Đoàn cũng đã giảng bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt cho 50 Phật Tử Việt Mỹ nghe pháp.

Tại Oklahoma từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 năm 2008 vừa qua có tất cả 500 Phật Tử về nghe pháp trong nhiều thời giảng khác nhau. Thiền Viện Chánh Pháp, do Thượng Tọa Thích Thông Triết trụ trì; đây là ngôi thiền viện nhưng Thượng Tọa và Quý Phật tử nơi này đã dung thông được pháp tu thiền và tịnh song hành trong đời sống, nên trong 4 năm qua, thiền viện đã cung thỉnh phái đoàn hoằng pháp quang lâm để thuyết giảng và hướng dẫn cho Phật tử tại địa phương này.

Từ ngày 6 tháng 5 đến ngày 12 tháng 5 năm 2008 Phái Đoàn đã đến chùa Quan Âm tại Montréal, nơi Thượng Tọa Thích Trường Phước trụ trì và đã thuyết giảng cho gần 1.000 người nghe trong suốt tuần lễ cũng như cuối tuần. Ngoài ra Phái Đoàn cũng đã đi Ottawa để tham dự lễ Phật Đản tại chùa Hiếu Giang cũng như thuyết pháp tại chùa Từ Ân.

Ngoài ra vào ngày 7 tháng 5 năm 2008 Phái Đoàn đã đến Tổ Đình Từ Quang ở Montreal để đảnh lễ và viếng thăm Hòa Thượng Thượng Thủ Thích Tâm Châu. Ngài đã hoan hỷ tiếp Đoàn và cũng đã dạy khuyên nhiều Phật sự thật hữu ích.

Trong thời gian trên 2 tháng đi hoằng pháp, Chư Tôn Đức ở trong Đoàn cũng đã đi thuyết giảng tại chùa Từ Đàm Hải Ngoại Dallas (do Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa khai sơn và Sư cô Hạnh Thanh trụ trì); chùa Bồ Đề và Chùa Linh Quang tại Philadelphia. Đồng thời tất cả Phái Đoàn cũng đã ghé thăm đảnh lễ Trưởng Lão Thích Chơn Điền tại Tịnh Thất Quan Âm ở Houston Texas.

Hòa Thượng Thích Kiến Tánh thuyết giảng chủ yếu về tư tưởng Kinh Pháp Hoa; Thượng Tọa Phương Trượng Thích Như Điển giảng về Ba Kinh Tịnh Độ và những mẫu chuyện linh ứng của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hòa Thượng Thích Thái Siêu giảng về giới luật; Thượng Tọa Thích Minh Dung giảng về nhiệm vụ của người Phật Tử; Thượng Tọa Thích Hạnh Tuấn giảng về tư tưởng Kinh Kim Cang; Thượng Tọa Thích Đồng Văn giảng về Kinh Kim Cang giảng luận; Đại Đức Thích Nguyên Tạng giảng về Thân Trung Ấm; Đại Đức Thích Giác Trí giảng về Kinh Pháp Hoa và Nikkaya; Đại Đức Thích Hạnh Đức giảng về đề tài: sự tu học và sự hành trì của người Phật Tử; Đại Đức Thích Viên Giác giảng về thi thơ nhạc Phật Giáo; Đại Đức Thích Thánh Trí giảng về Phật Giáo Đại Cương; Ni Sư Thích Nữ Minh Huệ giảng về tư tưởng Nikkaya và Kinh Trung Bộ v.v.

Trong suốt tuyến trình hoằng pháp, Đoàn cũng đã được báo chí tại địa phương Santa Ana phỏng vấn như Báo Viễn Đông, Báo Sài Gòn Times về hiện tình của GHPGVNTN cũng như việc hoằng pháp của Đoàn. Ngoài ra đài phát thanh của anh Trọng Nghĩa và chị Mộng Lan cũng đã trực tiếp phỏng vấn Phái Đoàn về nhiều lãnh vực khác nhau trên con đường hoằng pháp.

Đài truyền hình Việt Nam tại San Jose – Cali Today (www.calitoday.com) do anh Nam làm giám đốc, cũng đã phỏng vấn và thu hình trực tiếp phái Đoàn về những việc liên quan Giáo Hội cũng như Đoàn Hoằng Pháp. Quý vị có thể vào xem hình ảnh của suốt tuyến đường cũng như nghe lại những buổi thuyết giảng đã được thâu dưới dạng MP3 và được đăng tải trên trang nhà www.quangduc.com www.viengiac.de.

Đây là một chuyến hoằng pháp tương đối có nhân sự nhiều nhất; hình ảnh cũng được thu thập nhiều nhất và số người tham dự suốt trong hơn 2 tháng kể cả Paltalk khoảng 10.000 người. Đồng thời đây cũng là một giai đoạn khó khăn nhất của Phật Giáo Việt Nam tại Hải Ngoại ngày nay, nhưng Đoàn cũng đã để lại những niềm tin yêu nơi quý Đạo Hữu cũng như quý Phật Tử không ít, sau khi đã nghe những câu chuyện về Phật pháp cao siêu.

Lịch trình năm 2009 Đoàn sẽ đi đến các nơi như sau:

Tại Minneapolis: từ ngày 24.03.2009 đến ngày 30.03.2009

Tại St. Louis: từ ngày 30.03.2009 đến ngày 05.04.2009

Tại Houston: từ ngày 06.04.2009 đến ngày 13.04.2009

Tại Detroit: từ ngày 14.04.2009 đến ngày 19.04.2009

Tại Santa Ana: từ ngày 20.04.2009 đến ngày 27.04.2009

Tại Jacksonville: từ ngày 28.04.2009 đến ngày 03.05.2009

Tại Oklahoma: từ ngày 04.05.2009 đến ngày 11.05.2009

Hoằng Pháp là bổn phận, lợi sinh là sự nghiệp, đó là mục đích của hàng đệ tử Phật, có thể nói mọi công việc hằng ngày của người xuất gia không đi ra ngoài công việc trên, vừa tu tập cho mình và mang ánh sáng giác ngộ, từ bi và trí tuệ đến cho người để giúp người bớt khổ tìm được nguồn vui. Với tinh thần đó, kính mời quý Phật tử gần xa dành thời gian quý báu về tham dự các khóa tu và các buổi thuyết giảng như đã ghi ở trên vào năm 2009.

 

Trí Tâm - Phổ Trí

Ngày 13 tháng 05 năm 2008

Nguồn: www.viengiac.de

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008