MẸ - QUÊ HƯƠNG CỦA CON

Lê Bích Sơn

Biển đời bão tố, gian nan

Mẹ là bờ bến bình an con về

Mẹ là nhạc, Mẹ là thơ

Mẹ là Bồ Tát con thờ trong tâm

Mẹ chưa sống đủ trăm năm

Nhưng cho con hiểu trăng rằm tình thương

Mẹ là biểu tượng quê hương

Dù đi xa cũng vấn vương trở về

Mẹ còn giữ trọn hồn quê

Nếu không có Mẹ con về làm chi!

Con đi nam bắc đông tây

Tóc sương, thân hạc, dáng gầy… chờ con

Mẹ là một trời nước non

Đời còn có Mẹ con còn quê hương!

 

Chicago, Vu Lan 2006

Lê Bích Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008