Mười Đóa Sen Dâng Phật

Thiên Hương

Buổi sáng ra vườn, nhìn lên trời cao bồng bềnh mây trắng
Nhìn xuống khu vườn, còn thơm ngát sương lan,

Nhìn ra đầm sen, nở rộ những cánh sen hồng,
Xin thành khẩn hái mười đóa sen dâng Phật.

Ðóa sen đầu, xin thành tâm đảnh lễ, quì trước Phật đài, xóa bỏ hết ưu tư, quên sân si, quên hết những hận sầu, đời mê mụội, xin chân thành sám hối. 

Ðóa sen thứ hai, xin Phật tổ từ bi cứu đời bớt khổ.  Ðem ánh sáng Ngài tỏa khắp hết nhân gian.  Ðem pháp môn tỏa khắp chốn ta bà, cho chúng sinh bớt những điều lầm lạc. 

Ðóa sen thứ ba, xin Phật đem tình thương bao la giúp con người tìm về chánh niệm, hết lòng tìm đạo hạnh, quên hết bon chen và ganh ghét tị hiềm.

 Ðóa sen thứ tư, xin những lời kinh Phật trở thành những hào quang sáng rọi khắp chân không, cho chúng sinh trong chốn vô thường biết tu tấn cho tâm lành an tịnh.

Ðóa sen thứ năm, xin pháp Phật hoằng dương, cho đạo pháp trở thành ánh sáng soi rọi khắp những nẻo đường mê muội của nhân gian, đem yêu thương tỏa ánh sáng lành, để con người bớt những khổ đau ray rứt.

Ðóa sen thứ năm, xin tấm lòng yêu thương của Phật làm rung động tất cả những con tim chai cứng nhất, để thế giới này chỉ tồn tại những yêu thương, người với người đối đãi nhau trân quý. 

Ðóa sen thứ sáu , xin đạo vàng luôn soi đường chỉ lối, cho tam nghiệp thanh tịnh, cho mọi người cùng gắng sức đồng lòng, làm việc thiện để cuộc đời luôn tràn đầy ân nghĩa.

Ðóa sen thứ bảy,  theo điệu kinh cầu, quên đi hết những âu sầu than vãn, mở rộng lòng đón nhận ánh từ bi của đấng Chí tôn, Phật luôn ngự trong lòng cho đời sống luôn bình yên thanh thản.

Ðóa sen thứ tám, xin Phật nhiệm mầu đem vạn pháp giúp con người tìm ra chân tướng, giúp con người luôn sống với chân tâm, quên đi hết những quẩn quanh thân phận.

Ðóa sen thứ chín, trong cuộc sống đừng quên lời tỉnh thức, đem tiền thân đi kiếm cứu cánh thanh bình, đem yêu thương tìm kiếm yêu thương, để muôn kiếp con tim luôn ấm áp.

Ðóa sen thứ mười, hương sen lẫn với hương thiền, hương trầm khói tỏa, khai thị tỏ bày cho trong lòng nhẹ tâng như sương khói, cho thân thương tràn ngập tứ phương, cho vũ trụ vẫn xoay vần trong pháp môn mầu nhiệm....

       THIÊN HƯƠNG

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008