MỪNG NGÀY PHẬT ĐẢN

Thích Thng Hoan

 

Ngày Phật Ðản tin về mùa kỷ niệm

Rộn ràng lên người con Phật năm Châu

Nghe niềm vui mang sắc thái nhiệm màu

Niềm tin vững in sâu lòng thệ nguyện

Bậc Ðại Giác Ta Bà đà xuất hiện

Cứu quần sanh thoát khỏi bể trầm luân

Phá si mê Người ngọn đuốc dẫn đường

Thuyền Bát Nhã vươn cao buồm trí tuệ

Người nhận thấy trần gian bao thế hệ

Phũ phàng lên kiếp nô lệ lầm than

Tạo cho nhau giai cấp trói buộc ràng

Bị khống chế bởi quyền năng không tưởng

Cứ hy sinh suốt cuộc đời vất vưởng

Trong khổ đau đầy ác trược triền miên

Trôi xuống lên vòng sanh tử não phiền

Lôi cuốn mãi theo vô minh nghiệp báo

Người thương xót liền mở bày Chánh Đạo

Hướng nẻo chân lời dạy bảo rõ rành:

"Các con đây chính là Phật sẽ thành.

Ðều bình đẳng, hãy mau lên Chánh Giác".

Thật chân lý và tình thương bàng bạc

Lời ngọc vàng vẫn ghi tạc lòng son

Tiếng Pháp âm vẫn vang dội chuông ngân

Chúng con nguyện bước theo chân Phật Tổ

Ðể nhớ ơn bậc Thầy giác ngộ

Gương hy sinh Người tế độ trần gian

Ngày đản sanh thị hiện thật huy hoàng

Chúng con nguyện kết hoa đăng tưởng niệm.

 

(Trích Thắng Hoan Thi Tập
 của Hòa Thượng Thích Thắng Hoan)

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008