TIỄN MỘT NGƯỜI ĐI …

LÊ BÍCH SƠN

 

Ai đi qua kiếp con người?

Ai ngồi nhớ lại một đời gió mưa?

Này kẻ đón, nọ người đưa…

Ai còn thương nhớ người vừa xuôi tay?

Trăm năm trôi nổi bèo mây,

Còn đây phút chốc chia tay… lạnh lùng.

Tiễn người về cõi… vô cùng,

Nén hương vừa tắt… một vòng tử sanh!

 

Hoa Kỳ mùa hè 2006

Lê Bích Sơn

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008