Cảm Ơn Vô Thường !

Phước Niệm

 

     Cảm ơn vô thường đã cho chúng ta sự tồn sinh; cảm ơn vô thường đã cho chúng ta sự trưởng thành lớn dậy; cảm ơn vô thường đã cho chúng ta sức sống diệu kỳ... Vô vàn lần cảm ơn vô thường! Thật vô vị nếu không có vô thường. Thử tưởng tượng xem nếu vắng bóng vô thường thì thế gian này sẽ ra sao? Lúc đó con người không cần chép sử sách truyền trao cho thế hệ sau nữa; con người sẽ sống mãi không già, không chết; vạn vật cũng sẽ giữ nguyên vẹn mãi cho dù trải qua ngàn vạn năm. Thật tẻ nhạt nếu cứ phải kéo dài cuộc sống như thế. Nhưng may mắn thay, thế gian này đã có sự góp mặt của vô thường!

Vô thường là một phép mầu trong cuộc sống, nó khiến cuộc sống mới mẻ, thú vị và đầy hấp dẫn, tất nhiên cũng không kém phần đớn đau. Chính vô thường đã tạo cho cuộc sống thêm đầy ý nghĩa.

Nếu chúng ta chỉ nhìn nhận vô thường trên khía cạnh tang thương, hư hoại, chia lìa, mất mát thì thật là thiếu sót. Ở một góc độ nào đó, vô thường thật đáng sợ khi chúng ta phải chạm mặt với nó, nhưng cũng nhờ vô thường mà ta được trưởng thành, xã hội nhờ có vô thường mà càng văn minh tiến bộ; nhờ có tính chất biến đổi này mà ta có niềm tin vươn tới để đổi thay cuộc sống... Điều đặc biệt đáng nói hơn hết là chính nhờ vô thường mà chúng ta có thể chuyển hóa tâm thức từ phàm lên Thánh, từ chúng sinh thành Phật, thì bạn ơi, hãy nắm lấy tính chất vô thường của cuộc sống để tô điểm cho chính cuộc đời của bạn. Một khi biết rằng tất cả đều giả danh hư ảo thì có gì để nắm bắt tham đắm; hãy kịp tận dụng vô thường để buông bỏ mọi thứ, chỉ đặt nặng cho sự nghiệp chuyển hóa thân tâm để đạt đến tự tại an lạc sống chơn thường giữa biến đổi vô thường. Đến lúc này, chắc chắn mạnh dạn nói rằng: Thật cảm ơn vô thường đã cho chúng ta cơ hội; giả như mọi sự đều thường hằng bất biến thì thử hỏi, biết đến bao giờ chúng ta mới có thể bước chân vào Phật trí!

 

      Phước Niệm

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008