THẦY VỀ CÕI PHẬT

Kính dâng lên giác linh cố Hoà Thượng thượng NGUYÊN hạ NGÔN

                                                                Thích Đồng Văn

 

Thầy về cõi Phật, bước thênh thang

Dõi mắt con trông hút heo ngàn

Đất khách quê người vầng mây trắng

Trắng cả hồn con, biệt màu tang

 

Vang vọng đâu đây tiếng quê hương

Tiếng non, tiếng nước, tiếng Nhạn Sơn

Nấc tiếng than dài đôi tượng Đá

Lưu luyến, với đời vạc kêu sương

 

Thầy ơi,

Đồ Bàn còn đó Thầy biết không!

Tháp cổ Nguyên Thiều vẫn dõi trông

Bao nhiêu hy vọng bao nhiêu lệ

Lạnh buốt không gian, lạnh buốt lòng

 

Gót nhẹ Thầy đi tợ phong vân

Tuyết trinh nguyên ấy chẳng lụy trần

Ba cõi là nhà, đời là bạn

Một vầng trăng tỏ giữa hư không

 

Mỗi lần về thăm, ghé Khánh Vân

Dáng Thầy không đổi vẫn bao năm

Nụ cười, chất giọng bao thương cảm

Thương đến xa mù kẻ biệt tăm

 

Giác Uyển từ đây vắng bóng thầy

Chén trà tri kỷ đã tan mây

Thầy đi một nửa hồn theo khói

Nửa hồn lưu lại dạ khôn khuây

 

Thầy ơi!

“Ta Bà Cực lạc vốn không hai”

Con đi Thầy tặng một bản hoài

Đăng trình xem nhẹ thân cát bụi

Nước non Đạo Pháp nặng đôi vai

 

Sở nguyện năm xưa vẫn chưa thành

Quan Âm còn đó với nguyên minh

Con đi đi mãi chưa dừng bước

Giữ trọn trong tim một khối tình

 

Pháp thân, Thầy ngự chốn Liên đài

Vầng trăng vằng vặc hướng tương lai

Hoá thân tan biến tam thiên giới

Đan kết càn khôn sợi nắng mai

 

Thích Đồng Văn

Chùa Tâm Giác München - Đức Quốc 

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008