CHÂM NGÔN NGHÀNH OANH VŨ GĐPTVN 

 

Châm ngôn của Oanh Vũ GĐPTVN là Hòa-Tin-Vui nghĩa là Hòa thuận, Tin yêu, và Vui vẻ. 

1. Hòa thuận: Là thuận thảo với tất cả mọi người, không tranh giành cãi cọ nhau. Trong gia đình em luôn luôn thuận thảo với anh chị em. Ở trường học em là một học sinh gương mẫu không đánh nhau với bạn bè. Đến với Đoàn em luôn luôn hòa đồng với các bạn trong đoàn, nghe lời những người bạn lớn, hiểu biết hơn mình, giúp đỡ những em nhỏ mới chập chững vào Đoàn. 

2. Tin yêu: Là thương mến, tin tưởng nhau, luôn luôn tin Phật để gần Phật. Em phải thương yêu mọi người như thương yêu chính bản thân em. Em phải tin vào những người lớn, những anh chị Huynh Trưởng, và nhất là em phải tin vào Đức Phật vì Ngài hướng dẫn em trở thành người tốt. 

3. Vui vẻ: Là không buồn giận, luôn luôn tươi cười với mọi người. Em có tính tình vui vẻ sẽ dễ gần gũi với bạn bè, anh chị em. Nũng nịu, giận hờn, la khóc rất khó nhìn, và bạn bè sẽ xa lánh em. 

Là Oanh Vũ em luôn luôn Hòa thuận, Tin yêu và Vui vẻ với tất cả mọi người.

 
 
simple stats
Hit Counters