MỘNG XUÂN…

THÍCH NGUYÊN KIM

 

Mộng xuân đã tỉnh giấc hồ

Chiêm bao huyễn sự điểm tô mộng vàng

Rộn ràng đón tiếp xuân sang

Làn mây viễn mộng lang thang cuối trời...

 

THÍCH NGUYÊN KIM

 

 

 

 

 

 

 
 
simple stats
Hit Counters