TỰ TÌNH MÙA ĐÔNG

 

Ai ngồi đó trên đỉnh đồi mây trắng

Ai thong dong đi giữa chốn bụi trần

Ngàn năm trong cõi tang bồng

Phiêu du câu hát “sắc-không, vô thường”…

 

Seattle - Hoa Kỳ, Jan 2007 

    LÊ BÍCH SƠN

 

 

 

 
 
simple stats
Hit Counters