KHÚC QUANH

Lê Bích Sơn

 

Đêm nằm quên mộng mị

thấy đời là hư vô

Sáng dâng hương cúng Phật

lòng bình an vô bờ…

Phiêu du từ vô thuỷ

lãng tử nay trở về

Nguyện đi theo gót Phật

vượt qua khỏi sông “Mê”…

 

South Carolina – Hoa Kỳ, mùa Xuân 2007

Lê Bích Sơn

 

NÓI VỚI MÌNH

Đừng hơn thua được mất

Hãy trải lòng bao dung...

Đừng gây thù chuốc oán

Đời bình an vô cùng...

 

 
 
simple stats
Lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008