DÂNG HƯƠNG

Tác giả: Võ Tá Hân

Trình bày: Ca sĩ Bảo Yến

 

001 - Dâng Hương - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

002 - Xưng Tán - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

003 - Kỳ Nguyện - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

004 - Lễ Thập Phương Tam Bảo - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

005 - Lễ Phật Bảo - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

006 - Lễ Pháp Bảo - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

007 - Lễ Tăng Bảo - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

008 - Lễ Xá Lợi - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

009 - Thỉnh Chư Thiên - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

010 - Khai Kinh - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

011 - Kinh Hạnh Phúc - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

012 - Kinh Vô Uý - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

013 - Kinh Đại Từ Bi - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

014 - Từ Bi Nguyện - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

015 - Hồi Hướng Công Đức - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

016 - Phục Nguyện - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008