SÁM HỐI

Tuyển tập nhạc Phật Giáo nhiều tác giả

Giã Từ Huyễn Mộng - ca sĩ Phượng Bằng (mp3)

Hoa Sen Trắng - ca sĩ Yến Thu (mp3)

Một Niềm Hy Vọng - ca sĩ Trang Mỹ Dung (mp3)

Nhẹ Bước Đường Trần - ca sĩ Lê Tuấn (mp3)

Nhớ Mùa Hoa Mận - ca sĩ Như Quỳnh (mp3)

Sám Hối - ca sĩ Phượng Bằng (mp3)

Tình Cha - ca sĩ Hoàng Ðạt & Qúy Luân (mp3)

Tình Mẹ - ca sĩ Trang Mỹ Dung (mp3)

Vu Lan Nhạc Khúc - ca sĩ Yến Thu (mp3)

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008