TIẾNG CHUÔNG CHÙA

Tuyển Tập Nhạc Phật Giáo Nhiều Tác Giả & Ca Sĩ

 001 - Lời giới thiệu - Thanh Thuý (mp3)

002 - Phật giáo Việt Nam - Hợp ca (mp3)

003 - Hương Từ lan xa - Hà Thanh & Mai Hương (mp3)

004 - Mục Kiền Liên - Thanh Thuý (mp3)

005 - Em đến chùa - Lâm Quỳnh Như (mp3)

006 - Trầm hương đốt - Hà Thanh (mp3)

007 - Sám hối - Thanh Mỹ (mp3)

008 - Kính mến Thầy - Thảo Trinh (mp3)

009 - Bài Phật đản - Tuấn Anh (mp3)

010 - Tâm sự người cài hoa trắng - Mai Hương (mp3)

011 - Về dưới Phật đài - Phương Hồng Quế (mp3)

012 - Trái tim Bồ Tát - Thanh Thuý (mp3)

013 - Từ Đàm quê hương tôi - Mỹ Thể (mp3)

014 - Bông hồng cài áo - Thanh Châu (mp3)

015 - Thăm lại chùa xưa - Connie Kim & Hà Thanh (mp3)

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008