TRƯỜNG CA PHẬT SỬ

Tác giả: Võ Tá Hân - Trình bày: Ca sĩ Bảo Yến

 

Khai Dòng Thánh Sử - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

Phúc Mệnh - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

Đản Sanh - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

Niên Thiếu - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

Đối Diện Thực tại - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

Thoát Tục - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

Tầm Đạo - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

Đắc Đạo - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

Chuyển Pháp Luân - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

Độ Sanh - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

Đạo Tròn Duyên Mãn - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

Viên Tịch - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

Lời Kết - Ca sĩ Bảo Yến (mp3)

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008