Xuân Hoài

Xuân về chẳng thấy dáng mai
Cầu, dừa, xài, đủ an bài trên cao
Cây nêu, ngọn phướng năm nào
Một trời kỷ niệm nao nao nhớ hoài
Xuân về ai nhớ, nhớ ai?
Này anh, này chị, năm dài còn không?
Xuân về chắc mẹ vẫn trông?
Mờ mờ nhân ảnh, lưng còng vẫn thương
Mẹ già một nắng hai sương
Sớm hôm tần tảo ruộng vườn một tay
Xuân về con ở bên này
Cha sang bên ấy, đã rày nhiều năm
Xuân về, nhớ bóng xa xăm
Những ngày tháng cũ thăng trầm, công cha
Xuân về nhớ mẹ, nhớ cha
Nhớ con đò cũ, nhớ nhà cuối thôn
Nhớ cô em gái đuôi chồn
Bây giờ chắc đã kết hôn cùng người...
……………………………….
Bên này chỉ có tuyết rơi
Một màu trắng xóa tơi bời lạnh căm!
Lên chùa hái một lá xăm
Nhìn lên đức Phật nghìn năm vẫn cười
Xin-cho là lỗi tại người
Niêm hoa vi tiếu, nhắc đời vẫn xinh
Cầu cho thế giới hoàn bình
Hoan ca bá tánh câu kinh tình người.

 

Nam Sơn

Ngày đầu Xuân Kỷ Sửu (2009)

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008