MÂY TRẮNG ĐƯỜNG QUA

tuyển tập 12 ca khúc Phật giáo do nhạc sĩ Khánh Hoàng thực hiện

 

nghe Track 001 - Mây Trắng Đường Qua - Khánh Hoàng (mp3)

 

nghe Track 002 - Mây Trắng Đường Qua - Khánh Hoàng (mp3)

 

nghe Track 003 - Mây Trắng Đường Qua - Khánh Hoàng (mp3)

 

nghe Track 004 - Mây Trắng Đường Qua - Khánh Hoàng (mp3)

 

nghe Track 005 - Mây Trắng Đường Qua - Khánh Hoàng (mp3)

 

nghe Track 006 - Mây Trắng Đường Qua - Khánh Hoàng (mp3)

 

nghe Track 007 - Mây Trắng Đường Qua - Khánh Hoàng (mp3)

 

nghe Track 008 - Mây Trắng Đường Qua - Khánh Hoàng (mp3)

 

nghe Track 009 - Mây Trắng Đường Qua - Khánh Hoàng (mp3)

 

nghe Track 010 - Mây Trắng Đường Qua - Khánh Hoàng (mp3)

 

nghe Track 011 - Mây Trắng Đường Qua - Khánh Hoàng (mp3)

 

nghe Track 012 - Mây Trắng Đường Qua - Khánh Hoàng (mp3)

 

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008