PHỎNG VẤN

NỮ NGHỆ SĨ VĨ CẦM - PHƯỢNG NHƯ

PV. Mặc Lâm

 

(mời quý vị mở loa để nghe cuộc phỏng vấn này)

 

nhóm tứ tấu Dominant

nhóm tứ tấu Dominant

nhóm tứ tấu Dominant

 

* Chân thành cảm ơn bạn đọc Kim Duyên đã gởi audio và những hình ảnh trên đến PGĐC!

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008