Những Lời Khuyên Của Đức Đạt-Lai Lạt-Ma

Việt dịch: Hoàng Phong - Nguyễn Đức Tiến

Diễn đọc: Kim Phụng, Thy Mai, Đức Uy

do trang nhà Diệu Pháp Âm thực hiện

 

001 - Lời nói đầu (mp3)

002 - Những lứa tuổi trong cuộc đời (mp3)

003 - Những cảnh huống trong đời sống P.1 (mp3)

004 - Những cảnh huống trong đời sống P.2 (mp3)

005 - Những vai trò trong xã hội (mp3)

006 - Đời sống tinh thần P.1 (mp3)

007 - Đời sống tinh thần P.2 (mp3)

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008