Nhặt Lá Rụng Trong Tâm

Cát Tường dịch

 

Thiền sư Đỉnh Châu và Hoà thượng đọc kinh ở trong sân, đột nhiên một trận gió thổi đến, lá trên cây rụng xuống khá nhiều, Thiền sư liền khom lưng nhặt lên từng lá một, bỏ vào trong đãy, Hoà thượng bên cạnh bèn nói: “Thiền sư không cần nhặt đâu, dù sao sáng ngày mai chúng ta cúng phải quét mà.

Thiền sư Đỉnh Châu không cho là như vậy nên nói: “Không thể nói như vậy, tôi nhặt thêm một lá, sân sẽ sạch thêm một chút!

Hoà thượng lại nói: “Thiền sư! Lá rụng nhiều như thế ngài nhặt phía trước nó lại rụng phía sau, làm sao ngài nhặt hết được?

Thiền sư Đỉnh Châu vừa nhặt vừa nói: “Không sạch lá rụng là ở trên đất, lá rụng cũng ở trong đất tâm của chúng ta, tôi nhặt lá rụng trên đất tâm của tôi, rồi cũng có lúc tôi nhặt sạch”.

Hoà thượng nghe rồi, cuối cùng cũng hiểu ra cuộc sống đích thực của thiền giả là gì.

Thiền sư Đỉnh Châu nhặt lá rụng, nói khác hơn là nhặt những phiền não vọng tưởng trong tâm, sơn hà đại địa có biết bao là lá rụng không cần quan tâm nó, lá rụng trong tâm nhặt đi một lá bớt được một lá. Bụi bặm bên ngoài phải dùng chổi để quét, ô nhiễm trong tâm phải dùng tư duy của thiền để nhặt đi.

 

Cát Tường dịch - theo Hoa Linh Thoại

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008