Truyện đọc Phật Giáo

THOÁT VÒNG TỤC LUỴ

Nguyên tác: Hoà Thượng TINH VÂN

Việt dịch: Hoà Thượng QUẢNG ĐỘ

Giọng đọc: Tâm Từ & Tâm Kiến Chánh

 

Audio - Thoát Vòng Tục Luỵ phần 1 - Tâm Từ & Tâm Kiến Chánh (mp3)

Audio - Thoát Vòng Tục Luỵ phần 2 - Tâm Từ & Tâm Kiến Chánh (mp3)

Audio - Thoát Vòng Tục Luỵ phần 3 - Tâm Từ & Tâm Kiến Chánh (mp3)

Audio - Thoát Vòng Tục Luỵ phần 4 - Tâm Từ & Tâm Kiến Chánh (mp3)

Audio - Thoát Vòng Tục Luỵ phần 5 - Tâm Từ & Tâm Kiến Chánh (mp3)

Audio - Thoát Vòng Tục Luỵ phần 6 - Tâm Từ & Tâm Kiến Chánh (mp3)

Audio - Thoát Vòng Tục Luỵ phần 7 - Tâm Từ & Tâm Kiến Chánh (mp3)

Audio - Thoát Vòng Tục Luỵ phần 8 - Tâm Từ & Tâm Kiến Chánh (mp3)

 

* Thời gian để nghe hết các audio phía trên: khoảng 6 giờ đồng hồ (360 phút)

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008