"MA CHIẾN HỮU"

cuộc chiến biên giới Việt - Trung 1979

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008