Nương nơi Phật, Pháp và Tăng; Chúng con xin quy y cho đến ngày đạt đến quả vị giác ngộ - In the Buddha, the Dharma and the Sangha; We take refuge until we reach Enlightenment. Nương nơi Phật, Pháp và Tăng; Chúng con xin quy y cho đến ngày đạt đến quả vị giác ngộ - In the Buddha, the Dharma and the Sangha; We take refuge until we reach Enlightenment. Nương nơi Phật, Pháp và Tăng; Chúng con xin quy y cho đến ngày đạt đến quả vị giác ngộ - In the Buddha, the Dharma and the Sangha; We take refuge until we reach Enlightenment.

 

CHỢ ĐỜI

Lam Điền

 

Trời chao chát nắng qua hiên

con chao chát suốt một miền ly hương

kìa như dáng mẹ qua đường

áo ai nhạt giữa muôn phương chợ đời...

 

                      Sài Gòn, 27/3/2009

                      Lam Điền (theo Tuổi Trẻ Phật Giáo)

 

 

Trang nhà www.phatgiaodaichung.com xin chân thành tri ân các tác giả, dịch giả, nhiếp ảnh gia, văn nghệ sĩ có bài viết, hình ảnh, ca khúc, tác phẩm đăng tải trên trang nhà nhằm phổ biến Đạo Phật đến với mọi người! Kính chúc quý vị luôn được an bình - thịnh vượng - sức khoẻ - thành công! *** Trang nhà www.phatgiaodaichung.com xin chân thành tri ân các tác giả, dịch giả, nhiếp ảnh gia, văn nghệ sĩ có bài viết, hình ảnh, ca khúc, tác phẩm đăng tải trên trang nhà nhằm phổ biến Đạo Phật đến với mọi người! Kính chúc quý vị luôn được an bình - thịnh vượng - sức khoẻ - thành công! *** Trang nhà www.phatgiaodaichung.com xin chân thành tri ân các tác giả, dịch giả, nhiếp ảnh gia, văn nghệ sĩ có bài viết, hình ảnh, ca khúc, tác phẩm đăng tải trên trang nhà nhằm phổ biến Đạo Phật đến với mọi người! Kính chúc quý vị luôn được an bình - thịnh vượng - sức khoẻ - thành công!
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008