CHỢ ĐỜI

Lam Điền

 

Trời chao chát nắng qua hiên

con chao chát suốt một miền ly hương

kìa như dáng mẹ qua đường

áo ai nhạt giữa muôn phương chợ đời...

 

                      Sài Gòn, 27/3/2009

                      Lam Điền (theo Tuổi Trẻ Phật Giáo)

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008