Hình ảnh

DIỄN VIÊN TÂY DU KÝ

Ngày ấy và Bây giờ

Bạn đọc Kim Mai gởi đến PGĐC

 

Tây Dy Ký” bộ phim từng một thời làm nhiều người quên ăn mất ngủ. Tại Việt Nam, bộ phim truyện tiểu thuyết này được xem như là bộ phim hấp dẫn và cuốn hút nhất cho mọi giới, mọi lứa tuổi trong một thời gian khá dài.

          Mời quý vị xem lại những nét mặt thân quen trong “Tây Du Ký” theo năm tháng vô thường, qua những hình ảnh do bạn đọc Kim Mai gởi đến Phật Giáo Đại Chúng!

 

Lục Tiểu Linh Đồng - Tôn Ngộ Không

 

Mã Đức Hoa - Trư Bát Giới

 

Diêm Hoài Lễ - Sa Tăng (vừa qua đời ngày 12/4/2009)

 

Uông Việt - Đường Tăng

 

Trì Trọng Thoại - Đường Tăng

 

Từ Thiếu Hoa - Đường Tăng

 

Ba diễn viên lần lượt thủ vai Đường Tăng

 

Chu Lâm Sức - Quốc Vương Tây Lương Nữ Quốc

 

Dương Xuân Hà - Bạch Cốt Tinh

 

Lý Linh Ngọc - Thỏ Tinh (Ngọc Thố)

 

Dương Tuấn đóng vai thôn nữ trong tập "Ba Lần Đánh Bạch Cốt Tinh"

 

Hà Tình đóng vai Liên Liên

(con gái chủ gia trang khiến Trư Bát Giới say mê điên đảo)

 

Gia Ca đóng vai thân mẫu Đường Tăng

 

Triệu Hân Bồi - Hồng Hài Nhi

 

MỘT VÀI HÌNH ẢNH DO BẠN ĐỌC PGĐC

"HƯỞNG ỨNG" SAU KHI XEM BỘ ẢNH TRÊN

 

"Thầy trò Đường Tăng..."

 

"Thầy trò Đường Tăng..." (4/2009)

 

Chu Long Nghiễm - Phật Tổ

 

Tả Đại Phấn - Quán Thế Âm Bồ Tát

 

Tả Đại Phấn - Quán Thế Âm Bồ Tát

 

Vương Bá Chiêu - Long Cung Thái Tử

 

Chu Lâm Sức - Quốc Vương Tây Lương Nữ Quốc

 

Chu Lâm Sức - Quốc Vương Tây Lương Nữ Quốc

 

Vương Bá Chiêu - Long Cung Thái Tử

 

Lục Tiểu Linh Đồng - Tôn Ngộ Không

 

Mã Đức Hoa - Trư Bát Giới

 

Diêm Hoài Lễ - Sa Tăng (trước ngày qua đời)

 

Triệu Lệ Dung - Hoàng Hậu nước Xa Trì

 

những diễn viên khác...

 

...xin đừng quên những diễn viên phụ - những người đã góp phần

không nhỏ tạo nên chỗ đứng đặc biệt của Tây Du Ký trong lòng khán giả

 

Nguyên văn ca khúc chính trong Tây Du Ký:

Cảm vấn lộ tại hà phương?” (敢問路在何方?)

nhạc: Hứa Cảnh Thanh (許鏡清)

lời: Diêm Túc (閻肅)

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008