Vài Hình Ảnh Lưu Niệm Tại

THIẾU LÂM TỰ & BẠCH MÃ TỰ

Hà Nam - Trung Quốc mùa xuân 2006

 

THIẾU LÂM TỰ

Thiếu Lâm Tự - cái nôi của Thiền Tông Trung Hoa,

ngôi cổ sát nổi tiếng về mối liên hệ giữa Thiền Tông và Võ Thuật.

 

đoàn chụp ảnh lưu niệm trước cổng chào Thiếu Lâm Tự

ảnh lưu niệm trước cổng chào Thiếu Lâm Tự

một góc Thiếu Lâm Tự

ảnh lưu niệm trước văn bia "Văn Hoá Thiếu Lâm - Di Sản Nhân Loại"

các quầy bán hàng lưu niệm tại Thiếu Lâm Tự

Tam quan Thiếu Lâm Tung Sơn

vô số võ sinh Thiếu Lâm đang luyện tập võ công

ảnh lưu niệm trước Tam quan Thiếu Lâm "Thiên Hạ Đệ Nhất Danh Sát"

ảnh lưu niệm trước khu biểu diễn võ thuật Thiếu Lâm (Thiếu Lâm Tự Võ Thuật Quán)

cổng vào Đại Hùng Bảo Điện Thiếu Lâm

lối vào Đại Hùng Bảo Điện Thiếu Lâm

ảnh chụp trước văn bia lưu niệm của Hội Thiếu Lâm Chưởng Pháp Hoa Kỳ tại Thiếu Lâm Tự

đoàn chụp ảnh lưu niệm trong vườn tháp các Tổ sư Thiếu Lâm Tự

vườn tháp các Tổ sư Thiếu Lâm Tự

Thiếu Lâm Tự mùa xuân hoa nở rực núi đồi

"xe leo núi" đưa đoàn lên thăm thạch động nơi Đạt Ma Tổ Sư "Cửu Niên Diện Bích" tại Thiếu Lâm Tự

Thiếu Lâm Tự sở hữu một vùng đất khá lớn

ảnh lưu niệm trước lúc rời Tung Sơn Thiếu Lâm, Hà Nam - Trung Quốc

 

 

BẠCH MÃ TỰ

Bạch Mã Tự - ngôi chùa Phật giáo đầu tiên tại Trung Quốc.

 

ảnh chụp trước cổng soát vé Bạch Mã Tự - Lạc Dương

đoàn chụp ảnh lưu niệm trước tam quan Bạch Mã Tự

đoàn chụp ảnh lưu niệm trước tam quan Bạch Mã Tự

một góc Bạch Mã Tự

ảnh lưu niệm tại Bạch Mã Tự

ảnh lưu niệm trước tam quan Bạch Mã Tự

tôn tượng hai Tôn giả Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan thờ tại Bạch Mã Tự

một góc Bạch Mã Tự ngày nay

ảnh lưu niệm trước lúc rời Bạch Mã Tự - Lạc Dương

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008