Tuyển tập audio

CÔNG ƠN CHA MẸ - GIÁO DỤC CON CÁI

Tác giả: Thích Giác Thiện

Diễn đọc: Mai Hậu & Thanh Sử

 

Công Ơn Cha Mẹ phần 1 - Thích Giác Thiện (mp3)

Công Ơn Cha Mẹ phần 2 - Thích Giác Thiện (mp3)

Công Ơn Cha Mẹ phần 3 - Thích Giác Thiện (mp3)

Công Ơn Cha Mẹ phần 4 - Thích Giác Thiện (mp3)

Công Ơn Cha Mẹ phần 5 - Thích Giác Thiện (mp3)

Công Ơn Cha Mẹ phần 6 - Thích Giác Thiện (mp3)

 

 

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008