Thiên Thu Tình Mẹ

Thiện Long - Hàn Long Ẩn

 

Có người hỏi tình yêu bắt đầu từ đâu?

Tôi lại bảo tình yêu bắt đầu từ Mẹ

Từ thuở nằm nôi ngọt ngào lời ru khe khẽ

Năm tháng dài theo dấu bước con đi…

 

Có người hỏi vậy trái tim là gì?

Trái tim Mẹ - một trái tim nhân hậu

Tình thương cho đi mà âm thầm chôn dấu

Khổ cực suốt đời ươm cây trái trổ bông…

 

Có người hỏi thế nào là tấm lòng?

Tấm lòng Mẹ - bao la như biển rộng

Ôm trọn đời con, dù nắng mưa lận đận

Mộng đêm dài hun hút nhớ mong con…

 

Rồi đến lúc dáng mẹ không còn

Lời hỏi đáp bỗng trở thành vô nghĩa

Em và tôi, cả trần gian ngôn ngữ

Rụng xuống thiên thu, bóng mẹ_vô cùng.

 

Kim Quang, Sacramento

Thiện Long - Hàn Long Ẩn

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008