Tốc Độ Hôm Nay

trích Từ Bước Chân Xa

 

Thư từ bây giờ gởi nhận trong một tốc độ mà năm xưa chỉ có trong trí tưởng tượng.

Thư viết tay rồi dán tem gởi đi, làm sao nhanh bằng bàn tay lướt trên phím, rồi nhấn nút gởi đi trong nỗi giận chưa nguôi. Suy nghĩ lại một chút, hỏi Yahoo: “Có cách nào chặn lại thư đã gởi không?” Yahoo bảo là không.

Khi mở thư cũng còn cần thời gian, nên công nghệ vượt bực tăng tốc với những tin nhắn giúp sự thông tin nhanh hơn. Một dòng tin nhắn ngắn ngủi, làm sao nói hết ý, nên sức hiểu lầm càng gia tăng. Tiếc rằng không ai còn thời gian lắng nghe giải thích. Sự thể là, ngày nay với tốc độ siêu cấp, hình như sự nóng nảy cũng siêu cấp.

Chuyện bùng nổ từ cơn giận chưa kịp lắng xuống đã nhận một thư trả lời mang đầy tính hiểu lầm làm tăng thêm cơn giận mới, và chia tay…

Bạn nóng nảy mở một hộp thư mới, thông báo đổi địa chỉ với nhiều người, trừ một người cần đoạn giao. Tất cả những tin nhắn được lưu trữ lâu nay, đều delete tất. Tưởng rằng như vậy là chấm dứt những liên quan cũ. Nhưng tâm chưa chấm dứt. Tâm còn dùng dằng với giận tức rồi chuyển sang buồn, và thương nhớ.

Tâm trí còn vật vã khá lâu. Người an ủi, kẻ trách móc. Đương sự thì với vết thương khó lành. Sự quyết liệt chỉ nói lên mối tương giao đậm đà.

Mỗi ngày bạn có thể nhận và trả lời trên dưới vài mươi bức thư, cũng chưa gì nặng nề lắm. Nhưng chỉ vài dòng ngắn ngủi đó, tâm bạn chao đảo trong cảm xúc mạnh. Cảm xúc nào cũng đưa đến bất an. Chúng ta đã làm mọi việc căng thẳng bởi tính quan trọng hóa trong ta.

Nhắc đến nhân quả mỗi ngày, nhưng thực chất vẫn khó hiểu thấu. Trên một việc xảy ra, khó bình tâm nhận thấy nhân trái ý đưa đến quả sân hận. Chúng ta không thể làm theo ý ai đó, nhưng khi họ nổi nóng vì sự bất tuân, ta thấy họ vô lý. Cả hai đều nhìn không kịp diễn biến trong tâm. Tiến trình tâm đi quá nhanh, kết quả đổ vỡ thường là điều tất nhiên.

Chúng ta học rất nhiều, hiểu nhiều triết thuyết khó hiểu, nhưng vẫn chưa giúp hiểu kịp tâm ta. Khi nhẫn nhịn, đồng nghĩa ta có lý - người vô lý, và ta đã nhịn người. Chưa có dịp để ý rằng ta chỉ đang nhịn cơn giận trong ta mà thôi. Dưới mắt người bên kia, ta vụng về, ngu dại, không biết tính toán, họ đã sắp đặt cho ta đủ điều có lợi, mà ta còn nông nỗi vô lý.

Hai bên đều chấp vào cái thiện của mình, đều muốn làm tốt cho mọi người. Vì tập thể, vì mọi người, vì tha nhân mà đánh mất điều tốt đẹp nơi chính mình. Để bây giờ cả hai trong sự bất bình nhau không cứu vãn được. Loại trừ ai, tập thể cũng mất lợi ích, vì cả hai đều là người tốt!

Bậc Thánh nhân cười to trong trò huyễn hóa, các ngài có khóc cười là để đồng sự với chúng ta mà phổ độ, nhưng vẫn ở trong như huyễn tam muội, nguyện lực như thế, đâu thể vì tâm chúng sanh mà nản lòng. Từ ngữ “thong dong giữa đời” chỉ còn đặt trong tay Bồ Tát, để chúng ta yên tâm tất bật cho trọn nghĩa chúng sanh.

Chậm lại vài giây trước khi nhấn nút “send” có thể là điều cần thiết, dù rằng ở thời đại siêu tốc này khó ai uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Chậm một vài giây là điều xem ra cũng là khó làm được rồi.

Nếu đổi vị trí tốc độ chớp nhoáng của hành động mê mờ bằng một sức tỉnh thức chớp nhoáng trong giây phút đó, thì cũng là sát-na Phật ở đời.

 

trích Từ Bước Chân Xa (theo Hoa Linh Thoại)

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008