LỄ HỘI QUÁN THẾ ÂM 2010

TẠI CHÙA VIỆT NAM - TEXAS

 

Thông bạch Lễ Hội Quán Thế Âm 2010 tại Chùa Việt Nam - Texas (pdf)

 

 

Announcement of Avalokiteśvara Festival 2010 at the Vietnamese Temple - Texas (pdf)

 

 

 

 

* Lễ Hội Quán Thế Âm 2009 - Ngàn Mắt Sáng Soi - Diệu Trang

 

* Lễ Hội Quán Thế Âm 2009 - Hành hương & Cầu nguyện - Huệ Trân

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008