Tuyển tập nhạc Phật giáo

GIỌT NƯỚC TỪ BI

 

Về Dưới Phật Đài - Quang Lê & Nguyên Lê (mp3)

Mẹ Quán Thế Âm - Quang Kim Thuỷ (mp3)

Mẹ Là Phật – Quỳnh Dung (mp3)

Ngàn Mắt Ngàn Tay – Quang Lê & Nguyên Lê (mp3)

Mẹ Từ Bi – Quang Lê (mp3)

Hoa Bất Diệt – Quang Lê & Phượng Liên (mp3)

Nhành Dương Cứu Khổ - Quang Lê (mp3)

Tạ Ơn Mẹ - Quỳnh Dung (mp3)

Từ Đàm Quê Hương Tôi – Quang Lê (mp3)

Mẹ Từ Bi – Quang Lê & Tâm Phương Anh (mp3)

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008