LỄ PHẬT ĐẦU NĂM

Thu Hoàng

 

Đầu năm đi lễ Phật

Em theo mẹ tụng kinh

Mong đất nước thanh bình

Nhà nhà được an lạc

 

Bầu trời xuân tươi mát

Hoa nở khắp muôn nơi

Cây ra lộc xanh tươi

Chim tìm đàn ca hót

 

Mẹ lạy Phật Thích Ca

Tụng kinh A-Di-Đà

Cầu phép Phật nhiệm mầu

Quê hương hết khổ đau

 

Mục Kiền Liên tiếp độ

Thất tổ và sinh linh

Tháng ngày được nghe kinh

Vãng sinh về nước Phật

 

Mẹ dâng hương, lễ vật

Với ý nguyện tâm thành

Cầu pháp giới chúng sanh

Chóng quay về bờ giác

 

Quyết bỏ đi tội ác

Làm được nhiều việc lành

Mong con cháu trưởng thành

Gia đình nhiều hạnh phúc

 

Em theo mẹ cầu chúc

Thế giới cõi ba ngàn

Luôn được sống bình an

Trong nắng vàng xuân ấm

 

Thu Hoàng

 

===========================

 

TỤNG KINH

Thu Hoàng

 

Tụng kinh phật Thích Ca

Đã đi vào tâm ta

Lòng từ bi hỷ xả

Sân hận sẽ lìa xa

 

Tụng  kinh phật Thích Ca

Đã đi vào tâm ta

Thân tâm thường an lạc

Cuộc sống chẳng phiền hà

 

Tụng kinh Phật Thích Ca

Đã đi vào tâm ta

Lòng quên đi nỗi khổ

An l ạc sẽ hiện ra

 

Tụng kinh Phật Thích Ca

Đã đi vào tâm ta

Qua bến bờ giác ngộ

Xa lánh cõi ta bà

 

Tụng kinh PhậtThích Ca

Đã đi vào tâm ta

Không cầu mong phú quý

Tự tại trong lòng ta

 

Tụng kinh Phật Thích Ca

Đã đi vào tâm ta

Lòng thương yêu mở rộng

Oán hận sẽ lìa xa

 

Tụng kinh Phật Thích Ca

Đã đi vào tâm ta

Vơi đi lòng vị kỷ

Tình thương lại hiện ta

 

Tụng kinh Phật Thích Ca

Đã đi vào tâm ta

Trí tuệ càng minh mẫn

U tối sẽ lìa xa

 

Tụng kinh Phật Thích Ca

Đã đi vào tâm ta

Đi theo đường chánh pháp

Xa lánh cõi tà ma

 

Tụng kinh Phật Thích Ca

Đã đi vào tâm ta

Tâm bồ đề kiên cố

Phân biệt rõ chánh tà

 

Tụng kinh Phật Thích Ca

Đã đi vào tâm ta

Khổ đau đều tan biến

Vui sướng sẽ hiện ra

 

Tụng kinh Phật Thích Ca

Đã đi vào tâm ta

Chóng quay về bờ giác

Xa lánh cõi ta bà

 

Tụng Kinh Phật Thích Ca

Đã đi vào tâm ta

Lòng xa lìa tham dục

Thanh thản cuộc đời ta

 

Tụng Kinh Phật Thích Ca

Đã đi vào tâm ta

Sân si không còn nữa

Hạnh phúc sẽ về ra

 

Tụng kinh Phật Thích Ca

Đã đi vào tâm ta

Càng xa lìa địa ngục

Niết bàn sẽ hiện ra!

 

Thu  Hoàng

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008