CHÂN DIỆN VÀ NIẾT BÀN

Trần Thế


Mắt trên mặt nên không thấy mặt,

Chỉ thấy người đối diện mà thôi.

Mặt đối diện nhiều vô số kể,

Không mặt nào giống với mặt nào.

Qua đối diện mới hay mình có mặt,

Có mặt trong đời, có mặt trong ta.

Mặt trong ta nằm ngoài sắc tướng,

Dù có soi cũng chỉ thấy mặt người.

Như vẫn thấy bao người trước mặt,

Khoảng cách trong ngoài là khoảng cách giữa giả chân,

Khi phàm ngã không còn nhìn mặt giả,

Chân ngã hiện bày nói nhỏ bên tai:

"Tướng của ta cũng là tướng giả,

Chớ hoài công tìm kiếm làm gì,

Hãy vui sống với những gì đang giả,

Để thấy ra thật tánh của niềm vui.

Thật tánh đó không đến từ đồ giả,

Mà đến từ ngộ được niết bàn vốn hiện có ngay trong hiện tại,

Càng tìm xa càng lạc mất lối về".


Trần Thế

(Pd. Huệ Trí, cổ tự Giác Viên Saigon 1968)

 

* Bài nầy xin được chia sẻ với những ai cũng đã nghe nói về "bản lai diện mục" và giới thiệu đến những ai còn xa lạ với nó để rồi đời đời kiếp kiếp chấp chặt sắc tướng vô thường ngay từ trong tư tưởng.

Xin được chia sẻ với những ai đang thưởng thức hữu dư y niết bàn nơi trần thế trên từng sát-na và giới thiệu đến những ai còn mang tâm trạng chờ đợi về nơi chưa hề biết, cũng như trôi lăn theo bánh xe luân hồi mà chẳng hay.

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008