Cho Người Em Áo Lam

Đào Văn Bình

 

Cây nghiêng nghiêng bóng chiều tà

Dáng em thanh tú như hoa giữa đời

Đàn em ríu rít quanh ngồi

Tiếng em nhỏ nhẹ như lời mẹ khuyên…

Ngây thơ theo bước chân chim

Đàn em thơ dại đã tìm về đây

Ngàn hương cũng bởi Tâm này

Âm thầm hoa nở ai hay ngọc vàng...

Chùa đơn sơ vẫn huy hòang

Bởi chưng có bóng dịu dàng của em?

 

Đào Văn Bình

(Viết cho đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Chùa Bồ Đề Lan Nhã năm 1984)

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008