Phật đã về!

                                         Thân tặng chị Hoàng Yến!

                                     Thiện Long – Hàn Long Ẩn

 

Mùa Phật đản trăng tròn hơn mấy độ

Hoa bên đường vui nở đón Thích Ca

Chim đua nhau tấu khúc giữa thiên hà

Ôi nhân loại, mấy nghìn năm một thuở!

 

Trong dòng chảy kiếp phù sinh ảo hóa

Là bóng đêm mờ mịt của cuồng si

Là tham lam, thù hận, chai lỳ

Vòng sanh tử, ai người đưa chân bước?

 

Vẫn còn đó, đâu đây đường xuôi ngược

Vẫn đâu đây, còn đó những mê lầm

Mong Phật về khai mở suối nguồn tâm

Đưa tay chỉ, đường mây qua đầu núi.

 

Bon chen lắm cũng tro than cát bụi

Đua đòi chi cũng nắng quái chiều hôm

Thôi xin người, hãy xích lại gần hơn

Cùng đảnh lễ dưới chân đức Từ phụ.

 

Phật đã về, đạo Chơn Như hiển lộ

Ánh sao mai vụt sáng cuối trời đông

Và từ đây, trong cõi Sắc Không

Hương giác ngộ bay đi khắp nẻo...

 

Chùa Thiên Trúc, mùa Phật Đản PL. 2554-2010

Thiện Long – Hàn Long Ẩn

 

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008