Người Về Thảo Am

Tặng Sư H.K, một người bạn Thơ và bạn Đạo!

Th. Th.

 

Người về nơi thảo am

Rủ từng trang sách bụi

Gác gậy giữa sườn non

Gỡ từng nhành cỏ rối

Một hôm bỗng giật mình

Am khuya đầy bão nổi…

 

Người về nơi thảo am

Chôn tên vào cổ mộ

Ngõ trúc vành trăng khô

Thuyền xuôi chuông viễn xứ

Một hôm bỗng giật mình

Biển lòng nghe sóng vỗ…

 

Ta chơi giữa thị thành

Đùa bóng mình vách phố

Lùa khói thuốc vào tay

Khỏa trăng theo rượu đổ

Hát khúc hát chiêm bao

Lòng hư vô bỏ ngõ…

 

Người về nơi thảo am

Quạt bao giờ tắt gió!?

 

Th.Th.

 

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008