Tuyển Tập Sử Ca

PHẬT GIÁO VIỆT NAM &

NGHÌN NĂM THĂNG LONG

Tác giả Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần

 

Ải Chi Lăng (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

Ải Nam Quan (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

Anh Hùng Ca (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

Anh Hùng Vô Danh (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

Anh Thư Ca (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

Ba Miền Hùng Vĩ (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

Bản Đồ Việt Nam (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

Chiếc Áo Dài Việt Nam (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

Chiếc Nón Lá (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

Chí Trai Tiên Rồng (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

Chúng Em Học Lễ Phép (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

Đây Hoàng Sa Đây Trường Sa (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

Hà Nội (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

Hội Nghị Diên Hồng (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

Huế (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

Hưng Đạo Vương (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

Lê Đại Hành (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

Lê Lai (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

Lê Lợi (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

Lê Thánh Tông (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

Mần Non Việt Nam (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

Mùa Mưa Bão Việt Nam (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

Mừng Xuân (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

Nghìn Năm Thăng Long (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

Nhi Đồng Giòng Giống Rồng Tiên (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

Nữ Nhi Anh Hùng (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

Ôi Non Sông (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

PGVN & Nghìn Năm Thăng Long (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

Phù Đổng Thiên Vương (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

Quang Trung Nguyễn Huệ (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

Sài Gòn (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

Sinh Viên Việt Nam (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

Tết (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

Tế Tổ Hùng Vương (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

Thiền Sư Huyền Quang (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

Thiền Sư Tuệ Tĩnh (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

Thiền Sư Vạn Hạnh (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

Thiếu Nhi Lạc Việt (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

Thương Người Bất Hạnh (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

Tổ Hùng Vương (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

Tổ Quốc Việt Nam (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

Trần Quang Diệu & Bùi Thị Xuân (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

Tuổi Trẻ Việt Nam (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

Việt Sử Ca (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

Xuân Tha Hương (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

Yêu Lắm Việt Nam (Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)

 

 

* Tác giả Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần giữ bản quyền

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008