Video Buổi Pháp Đàm “BẾN ĐỖ BÌNH YÊN

Khoá Tu Gieo Duyên Cho Các Bạn Trẻ tại Chùa Hoằng Pháp - VN

 

Phần 1 => http://www.youtube.com/watch?v=M4Fp5qRpyZs

Phần 2 => http://www.youtube.com/watch?v=HKoMnhesIbw  

Phần 3 => http://www.youtube.com/watch?v=23Y3Zp8R5Wk

Phần 4 => http://www.youtube.com/watch?v=wcI9jZcWoqc

Phần 5 => http://www.youtube.com/watch?v=c6B-GlXeFpI

Phần 6 => http://www.youtube.com/watch?v=qJAH8df3Yxg

Phần 7 => http://www.youtube.com/watch?v=wUrnj6DyoR8

Phần 8 => http://www.youtube.com/watch?v=Bllv1ON_2Ow

 

Nguyên tác bài thơ Mẹ - Quê Hương Của Con

 

 

* Chân thành cảm ơn bạn đọc Hiếu Ngọc đã chuyển những video clip này đến trang nhà Phật Giáo Đại Chúng nhằm giới thiệu cùng các bạn trẻ Việt!

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008