ALBUM NHẠC PHẬT GIÁO

Ca Sĩ TRƯỜNG THANH

THỰC HIỆN

 

01 - Niệm Phật - Trường Thanh (mp3)

02 - Ánh Đạo Vàng - Thanh Tuyền (mp3)

03 - Để Gió Cuốn Đi - Trường Thanh (mp3)

04 - Mẹ Hiền Quán Thế Âm - Lưu Hồng (mp3)

05 - Thành Đạo - Giao Linh (mp3)

06 - Trầm Hương Đốt - Ngọc Minh (mp3)

07 - Vu Lan Thắng Hội - Carol Kim (mp3)

08 - Bé Thơ Đi Chùa - Thanh Mai (mp3)

09 - Đêm Xuất Gia - Thiên Trang (mp3)

10 - Nhớ Mẹ - Hoàng Thanh (mp3)

11 - Yêu Mấy Sao Cho Vừa - Quang Bình & Tr.Th. Lan (mp3)

12 - Về Dưới Phật Đài – Phương Hồng Quế (mp3)

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008